O spoločnosti

Radi Vám povieme pár slov o našej spoločnosti. Naša spoločnosť vznikla ako nápad dvoch priateľov, ktorí sa rozhodli zužitkovať rokmi nadobudnuté skúsenosti v polygrafii a vydať sa vlastnou cestou.

Spoločnosť sme sa rozhodli založiť za účelom pokrytia komplexných potrieb klienta, nakoľko v spoločnostiach, v ktorých sme predtým pracovali bola tendencia zastrešiť len určitú časť portfólia. Pre človeka (nášho klienta) na centrálnom nákupe je jednoduchšie komunikovať s jednou spoločnosťou, resp. osobou, ktorá sa mu postará o všetko, je to komfortnejšie. Toto je náš pohľad.

Preto sa od začiatku venujeme klientovi ako celku a ponúkame mu kompletné portfólio tlačiarenských služieb. S každým klientom sa snažíme vychádzať profesionálne, ale zároveň aj v priateľskej atmosfére riešiť jeho požiadavky.